Σχολικός Κανονισμός

Ο σχολικός κανονισμός συντάχθηκε βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Κάντε κλικ εδώ για να τον διαβάσετε.

Τα σχόλια είναι κλειστά.