ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΦΟΒΙΣΜΟΣ
Ομάδα Σχολικής Διαμεσολάβησης

Τι είναι η σχολική βία και ο εκφοβισμός, πως θα αναγνωρίσουμε τη σχολική βία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι τρόποι αντιμετώπισής της; Σε αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσει η εργασία της μαθήτριας της Γ' τάξης Ανδρέου Αθανασίας, που παρουσιάστηκε στο σχολείο μας τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, στην Πανελλήνια ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.
Η εργασία αυτή έγινε μέσα στα πλαίσια των εργασιών του προγράμματος της Σχολικής Διαμεσολάβησης, που υλοποιείται στο σχολείο μας για δεύτερη χρονιά, με στόχο τη δημιουργία μόνιμης Ομάδας Διαμεσολαβητών, στελεχωμένη από εκπαιδευμένους μαθητές, για την επίλυση διενέξεων και προβλημάτων της σχολικής κοινότητας.
Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τον Δ/ντή του σχολείου μας κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο με τη συνδρομή εθελοντών νομικών, εξειδικευμένων σε θέματα δικαστικής διαμεσολάβησης και στελέχη του Συλλόγου Ελλήνων Διαμεσολαβητών.


Διαβάστε την Παρουσίαση του 2018

Στατιστικά του ερωτηματολογίου


Διαβάστε την Παρουσίαση