ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ - Σημειώσεις

Οι σημειώσεις Φυσικής και Χημείας αντιπροσωπεύουν μια περίληψη
όλης της ύλης που θα διδαχθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Αν θέλετε να διαβάσετε τις σημειώσεις επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί.
Μπορείτε να τις κατεβάσετε επιλέγοντας από το μενού στο επάνω δεξιό μέρος του παραθύρου ανάγνωσης.

Αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή παράλειψη, επικοινωνείστε με τον υπεύθυνο καθηγητή.
Οι σημειώσεις στο μέλλον μπορεί να τροποποιηθούν.