Διδάσκοντες Εκπαιδευτικοί

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αντωνοπούλου Αθηνά Μουσικός
Βολογιαννίδου Ευανθία Φιλόλογος
Βράνα  Τριανταφυλλιά Αγγλικών – Θρησκευτικών
Γεωργαντέλη Περσεφόνη Φιλόλογος
Γιάντσου Μαρία Πληροφορικής
Γκουγκούση Αναστασία Μαθηματικός
Διαμάντη Φιλίππα Οικιακής Οικονομίας
Θεοδόσογλου Ελένη Βιολογίας
Καλαϊτζίδου Συμέλα Μαρία Αγγλικών
Καραμπίνη Μαρία Ιταλικών
Καρόγλου Μαρία Φιλόλογος
Κέντσα Ζωή φυσικός
Κωνσταντινίδου Θεοδώρα Τεχνολογίας
Κωνσταντινίδου Σοφία Φιλόλογος
Λαδά Εύα Γερμανικών
Μαλίτη Πασχαλίνα Μαθηματικός
Μαντζαρίδου Άννα Φιλόλογος
Μαυροπούλου Μάρθα Αγγλικών
Μήττα Ουρανία Φυσικής Αγωγής
Μπουρλέτσικας Παναγιώτης Φιλόλογος
Οικονόμου Ολυμπία Φιλόλογος
Παπαδοπούλου Βικτωρία Φιλόλογος
Παστιάδης Γεώργιος Πληροφορικής
Σουβατζόγλου Κωνσταντίνος Γαλλικών
Σπύρου Δαμιανός Μαθηματικός
Στάης Αντώνιος Γεωλόγος
Σταυρουλάκη Γεωργία Καλλιτεχνικών
Τσελούδη Αντιγόνη Φιλόλογος
Φράγκατζης Κωνσταντίνος Θρησκευτικών
Χαντζίδης Ανέστης Φυσικής Αγωγής
Χρόνη Ευτυχία Φυσικός
Χρυσάφη Αικατερίνη Τεχνολογίας

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων

  • Έχουν τη γενική ευθύνη του τμήματος και το οργανώνουν σε μαθητική κοινότητα με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό των Μαθητικών Συμβουλίων.
  • Παρακολουθούν τη διαγωγή, την επιμέλεια, την επίδοση και την τακτική φοίτηση των μαθητών σ’ όλα τα μαθήματα
  • Συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες στο τμήμα και διερευνούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο του τμήματος θέματα που έχουν σχέση με την επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών του και φροντίζουν για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων για βελτίωση των μαθητών σ’ αυτούς τους τομείς
  • Οργανώνουν συσκέψεις των γονιών των μαθητών, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή, στις οποίες συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των μαθητών

 

TMHMA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Διαμάντη Φιλίππα
Α2 Χρυσάφη Αικατερίνη
Α3 Καρόγλου Μαρία
Α4 Γκουγκούση Αναστασία
Β1 Παπαδοπούλου Βικτωρία
Β2 Βράνα Τριανταφυλλιά
Β3 Μαντζαρίδου Άννα
Β4 Τσελούδη Αντιγόνη
Γ1 Σουβατζόγλου Κωνσταντίνος
Γ2 Γεωργαντέλη Περσεφόνη
Γ3 Λαδά Εύα
Γ4 Σταυρουλάκη Γεωργία