Σχολική Ψυχολόγος

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους το σχολείο μας θα υποστηρίζεται από τη ψυχολόγο κ. Σταυρούλα Γρηγορίου, στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.

Ο ρόλος της ψυχολόγου θα είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός προς τους μαθητές/τριες, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό και θα παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με των κώδικα της ειδικότητάς της, την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η ψυχολόγος θα εργάζεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με τους/τις μαθητές/τριες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες. Οι ατομικές συναντήσεις θα γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλο για την τήρηση του απορρήτου. Σε περίπτωση ατομικής παρέμβασης για τους/τις μαθητές/τριες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή των εχόντων την επιμέλεια.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικούς για τη ψυχολογική διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας ειδικότερα αλλά και γενικότερη υποστήριξη με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών, τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση της τάξης και τη διαμόρφωση συνεργατικής σχέσης με τους/τις μαθητές/τριες καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας.

     Η κ. Γρηγορίου θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη. Για να κλείσετε ραντεβού και να επικοινωνήσετε μαζί της προσωπικά μπορείτε να καλείτε τη συγκεκριμένη μέρα στο τηλέφωνο του σχολείου 2310316926.

Τα σχόλια είναι κλειστά.