Επικοινωνία

Διευθυντής: κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Υποδιευθυντής: κ. Στάης Αντώνης

Υποδιευθύντρια: κ. Καρόγλου Μαρία

Γραμματεία: 2310-316926
Φαξ: 2310-321379
Γραφείο Καθηγητών: 2310-316596

email: 2gymchar@sch.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.