Επικοινωνία

Διευθυντής: κ. Φράγκατζης Κωνσταντίνος

Υποδιευθύντρια: κ. Καλαϊτζίδου Συμέλα – Μαρία

Υποδιευθυντής: κ. Μπουρλέτσικας Παναγιώτης

Γραμματεία: 2310-316926
Φαξ: 2310-321379
Γραφείο Καθηγητών: 2310-316596

email: 2gymchar@sch.gr

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.