ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ORALCE

Το 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου συμμετέχει σε ένα εκπαιδευτικό μετεωρολογικό δίκτυο παγκόσμιας εμβέλειας που διοργανώνεται και υποστηρίζεται από την εταιρεία ORACLE, δημιουργό της γνωστής ελεύθερης εφαρμογής γραφείου “Open Office”, της γλώσσας προγραμματισμού Java, λογισμικού και Cloud Computing. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν 1000 σχολεία από διάφορες χώρες που συνδέονται σε μια παγκόσμια βάση ανταλλαγής μετεωρολογικών δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα