Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν το σχολείο  και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Στο Σχολείο μας  Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής  είναι οι καθηγήτριες:

  1. Γεωργαντέλη Περσεφόνη Φιλόλογος για την Β΄τάξη και
    την Γ΄τάξη
  2. Γκουγκούση Αναστασία Μαθηματικός για την Α΄τάξη

Τα σχόλια είναι κλειστά.