Υπεύθυνοι Τμημάτων

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων

  • Έχουν τη γενική ευθύνη του τμήματος και το οργανώνουν σε μαθητική κοινότητα με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό των Μαθητικών Συμβουλίων.
  • Παρακολουθούν τη διαγωγή, την επιμέλεια, την επίδοση και την τακτική φοίτηση των μαθητών σ’ όλα τα μαθήματα
  • Συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες στο τμήμα και διερευνούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο του τμήματος θέματα που έχουν σχέση με την επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών του και φροντίζουν για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων για βελτίωση των μαθητών σ’ αυτούς τους τομείς
  • Οργανώνουν συσκέψεις των γονιών των μαθητών, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή, στις οποίες συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των μαθητών

 

TMHMA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Γκουγκούση Αναστασία
Α2 Χαχόλα Στεργιανή
Α3 Νικολάου Ζαφειρία
Α4 Λιβάνου Αναστασία
Β1 Σουβατζόγλου Κωνσταντίνος
Β2 Μαλίτη Πασχαλίνα
Β3 Κανιτάκη Αικτερίνη
Β4 Τσελούδη Αντιγόνη
Γ1 Χρόνη Ευτυχία
Γ2 Ιωαννίδου Μαρία
Γ3 Σταυρουλάκη Γεωργία
Γ4 Χρυσάφη Αικατερίνη