Υπεύθυνοι Τμημάτων

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων

  • Έχουν τη γενική ευθύνη του τμήματος και το οργανώνουν σε μαθητική κοινότητα με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό των Μαθητικών Συμβουλίων.
  • Παρακολουθούν τη διαγωγή, την επιμέλεια, την επίδοση και την τακτική φοίτηση των μαθητών σ’ όλα τα μαθήματα
  • Συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες στο τμήμα και διερευνούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο του τμήματος θέματα που έχουν σχέση με την επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών του και φροντίζουν για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων για βελτίωση των μαθητών σ’ αυτούς τους τομείς
  • Οργανώνουν συσκέψεις των γονιών των μαθητών, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή, στις οποίες συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των μαθητών

 

TMHMA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Διαμάντη Φιλίππα
Α2 Χρυσάφη Αικατερίνη
Α3 Καρόγλου Μαρία
Α4 Γκουγκούση Αναστασία
Β1 Παπαδοπούλου Βικτωρία
Β2 Βράνα Τριανταφυλλιά
Β3 Μαντζαρίδου Άννα
Β4 Τσελούδη Αντιγόνη
Γ1 Σουβατζόγλου Κωνσταντίνος
Γ2 Γεωργαντέλη Περσεφόνη
Γ3 Λαδά Εύα
Γ4 Σταυρουλάκη Γεωργία