Εκπαιδευτικό  Βίντεο με Θέμα “Επικονίαση-Επικονιαστές”

Βίντεο μικρής διάρκειας, με θέμα την επικονίαση και τη σημασία των επικονιαστών στην αναπαραγωγή των φυτών και τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του πλανήτη μας..
Θεματική ενότητα “Αναπαραγωγή ” Βιολογία Β΄Γυμνασίου.
Κεντρικός άξονας ανάπτυξης του βίντεο , ο ρόλος  των εντόμων στην αναπαραγωγή των φυτών .
Στόχος,η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και η  ευαισθητοποίηση των μαθητών /-τριών ,στο παγκόσμιο  πρόβλημα της εξαφάνισης  ειδών όπως οι επικονιαστές .
 Για την εικονογραφησή  του ,συμμετείχαν μαθητές της Β΄Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Χαριλάου.
Καθηγήτριες
Χαχόλα Στεργιανή, Χημικός
Σταυρουλάκη Γεωργία , Εικαστικός