Εργασίες Μαθητών στην Τεχνολογία

Εικόνες από τις εργασίες των μαθητών της Α’ και Β’ Γυμνασίου, που δημιούργησαν στο μάθημα της Τεχνολογίας, κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Τα σχόλια είναι κλειστά.