Εγγραφές των μαθητών/τριών της Γ’ Γυμνασίου στα Δημόσια Λύκεια(ΓΕ.Λ/ΕΠΑ.Λ.)

Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών της Γ’ Γυμνασίου στα Δημόσια Λύκεια (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές.

e-eggrafes

Δείτε την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ με τις οδηγίες και τις  λεπτομέρειες εγγραφής των μαθητών/μαθητριών της Γ΄ Γυμνασίου στην Α΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) και κατεβάστε την επισυναπτόμενη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ που απαιτείται να συμπληρωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες πριν την ηλεκτρονική εγγραφή.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του σχολείου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.