Οδηγίες για σύνδεση στο Webex

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε οδηγίες για το πώς να συνδεθείτε μέσω webex στην ηλεκτρονική τάξη του/της καθηγητή/τριας ή μέσω τηλεφώνου σε περίπτωση που δε διαθέτετε σύνδεση στο Διαδίκτυο.